hgv
02 شهریور 1401 - 19:36

دولت با وجود فشارهای جدی تقویت درمان مردم را اولویت داد/ آمار ۹۰ درصدی نسخه الکترونیک

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه درمان، مسئله اول تأمین‌اجتماعی و بلکه اولویت اول کل کشور است، گفت: در سال اول فعالیت دولت سیزدهم با وجود اینکه کشور درگیر کرونا بود و روی دولت فشارهای جدی وجود داشت، تقویت بخش درمان در اولویت قرار گرفت. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه «بررسی چالش‌ها و تبیین اهداف و برنامه‌های بخش درمان» با حضور ویدئوکنفرانسی مدیران درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها اظهار داشت: خدمات سلامت و درمان از مسائل دارای اولویت بالا برای همه اقشار مردم است و با توجه به اینکه امروز مردم دچار مشکلاتی هستند؛ نباید مردم در حوزه درمان، دچار تکدر خاطر شوند. وی با بیان اینکه مسئله درمان، مسئله اول سازمان تأمین‌اجتماعی و بلکه اولویت اول کل کشور است؛ گفت: یعنی چه در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی چه در بخش دانشگاهی و وزارت بهداشت و چه در بخش خصوصی، مسئله درمان در اولویت قرار دارد. مسئله درمان، مسئله اول سازمان تأمین‌اجتماعی و بلکه اولویت اول کل کشور استمدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: همچنان هم در سال اول دولت حداقل به‌خاطر رویکرد تحولی که مطرح است، دو مطلب در اولویت قرار دارد. بحث نسخه الکترونیکی و همچنین آغاز طرح دارویار و ریالی کردن پرداخت‌ها نشان می‌دهد که اولویت دولت، بحث درمان است. موسوی گفت: در مجموع در زمان فعالیت در این سازمان دو اولویت مهم شامل پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و  مسئله درمان را مدنظر داشتم و همچنان معتقدم که همه خدمات ما یک طرف؛ اما پیشانی خدمات ما حوزه درمان است، چرا که سلامت ۵۰ درصد جامعه به سازمان تأمین‌اجتماعی مربوط می‌شود. البته وضعیت درمان سازمان رو به بهبود است و رویکرد تحولی و جهشی را در این حوزه دنبال می‌کنیم. در مجموع در زمان فعالیت در این سازمان دو اولویت مهم شامل پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و  مسئله درمان را مدنظر داشتم و همچنان معتقدم که همه خدمات ما یک طرف؛ اما پیشانی خدمات ما حوزه درمان است، چرا که سلامت ۵۰ درصد جامعه به سازمان تأمین‌اجتماعی مربوط می‌شود.وی ضمن تشکر از کارکنان تأمین‌اجتماعی بابت خدمت‌رسانی به مردم، تأکید کرد: این مطالب بسیار مهم است و اگر چنانچه درست جا نیفتد، بقیه مسائل هم به سرانجام نمی‌رسد. این نگاه به مسئله درمان باید در کل حوزه سلامت حاکم شود. نگاه بخشی به حوزه درمان کارساز نیست نگاه بخشی به حوزه درمان کارساز نیستنگاه بخشی به حوزه درمان کارساز نیستمدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر حفظ انسجام سازمانی و هم‌افزایی بخش بیمه‌ای و بخش درمانی تأکیدکرد و افزود: حوزه‌های استانی سازمان و همچنین ستاد و همه بخش‌های تصمیم‌گیر؛ اگر نگاه دقیق و منسجمی نداشته باشند کارها به خوبی پیش نمی‌رود. نگاه بخشی به حوزه درمان کارساز نیست. همه مشکلات ما با کنترل مصارف و توجه به منابع انسانی و زمینه‌های اصلاح فرآیندی اصلاح نمی‌شود. پیش از هر چیز باید نگاه جامع، دقیق و منسجم بر کل سازمان حاکم باشد. لازم است نگاهمان راهبردی باشد تا بتوانیم مسائل را به‌درستی مدیریت کنیم. وی افزود: دکترین، اهداف و سیاست‌ها، اسناد بالادستی و ارکان جهت‌گیری سازمان در بخش درمان کاملاً مشخص است؛ اما در اداره کردن مشکلاتی داریم باید در هدایت و رهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، سازماندهی، اجرا و پیاده‌سازی و ارزیابی و کنترل که ۶ مؤلفه مدیریتی است به شکل واقعی و علمی ورود کنیم تا نگاه جامع بر تصمیمات حاکم شود. طرح تحول سلامت به خاطر نبود نگاه کلان موفق نبود طرح تحول سلامت به خاطر نبود نگاه کلان موفق نبودطرح تحول سلامت به خاطر نبود نگاه کلان موفق نبودمدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، به خاطر فقدان نگاه کلان و جامع موفق نبود، تأکید کرد: اگر ما یک نگاه منسجم، جامع و دقیق نداشته باشیم، در مرحله ادعا متوقف می‌شویم و در عمل به نتیجه نمی‌رسیم. طرح تحول سلامت، به خاطر فقدان نگاه کلان و جامع موفق نبود، تأکید کرد: اگر ما یک نگاه منسجم، جامع و دقیق نداشته باشیم، در مرحله ادعا متوقف می‌شویم و در عمل به نتیجه نمی‌رسیموی در ادامه بر پرهیز از گفتمان توصیفی در درون سازمان تأکیدکرد و افزود: باید با شاخص‌های کمی و کیفی با یکدیگر گفت و گو کنیم و نظام ارزیابی و تبادل نظر ما باید از گزاره‌های توصیفی خارج شود. بخصوص که به‌نظر نمی‌رسد امروزه اصلاً موضوعی باشد که نتوان آن را شاخص‌پذیر کرد. موسوی افزود: اگر چه ما توسعه خدمات درمان غیرمستقیم را در دستور کار داریم؛ اما در درمان مستقیم هم برنامه داریم، تغییر در شاخص‌های هر کدام از این دو؛ باید تغییر در شاخص‌های دیگری را به ما نشان دهد، ما هم به درمان مستقیم قائل هستیم و هم به درمان غیرمستقیم؛ اگر توسعه درمان غیرمستقیم داریم، اثرش را باید در درمان مستقیم هم ببینیم. اگر چه ما توسعه خدمات درمان غیرمستقیم را در دستور کار داریم؛ اما در درمان مستقیم هم برنامه داریم، تغییر در شاخص‌های هر کدام از این دو؛ باید تغییر در شاخص‌های دیگری را به ما نشان دهد،مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه خروجی سازمان هر چه که باشد؛ موفقیت ما منوط به رضایت مردم است، تصریح کرد: باید حضور میدانی مدیران را جدی بگیریم تا مشکلات را از نزدیک درک و سپس این مشکلات را حل کنیم. آمار نسخه الکترونیک به بیش از ۹۰ درصد رسیده است آمار نسخه الکترونیک به بیش از ۹۰ درصد رسیده استآمار نسخه الکترونیک به بیش از ۹۰ درصد رسیده استوی افزود: معاونت درمان سازمان در همین مدت کوتاه، عملکرد خوبی داشته و کارهای بزرگی انجام شده است، قبل از دولت سیزدهم، آمار نسخه الکترونیک در کشور به ۶۵ درصد رسیده بود؛ اما در همین یک سال گذشته دولت سیزدهم، به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. معاونت درمان سازمان در همین مدت کوتاه، عملکرد خوبی داشته و کارهای بزرگی انجام شده است، قبل از دولت سیزدهم، آمار نسخه الکترونیک در کشور به ۶۵ درصد رسیده بود؛ اما در همین یک سال گذشته دولت سیزدهم، به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.موسوی ادامه داد: طرح دارویار هم از اقدامات بزرگ دولت در حوزه سلامت کشور است، باید قدردان تلاش‌ها و اقدامات باشیم و دستاوردها و برنامه‌ها را برای مسئولان، رسانه‌ها و افکارعمومی تبیین کنیم. افتتاح ۲۳ درمانگاه تا پایان سال افتتاح ۲۳ درمانگاه تا پایان سالافتتاح ۲۳ درمانگاه تا پایان سالمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی تا پایان امسال ۲۳ درمانگاه افتتاح می‌شود، ۳۳ درمانگاه هم در حال ساخت است و در مجموع یک هزار تخت بیمارستانی در حال تأسیس داریم. در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی تا پایان امسال ۲۳ درمانگاه افتتاح می‌شود، ۳۳ درمانگاه هم در حال ساخت است و در مجموع یک هزار تخت بیمارستانی در حال تأسیس داریم.موسوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه تیمی و کار جمعی در سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اقتضای تحول، کار تیمی و اعتماد به یکدیگر است. حضورهای میدانی و تصمیم‌گیری اقتضائی باید ادامه پیدا کند تا مشکلات درمانی مردم حل شود. لازم است تعاملات با بخش بیمه و مسائل درآمدی را جدی بگیریم و کنترل مصارف را در اولویت‌ بگذاریم. وی بر پیاده‌سازی نظام ارجاع برای کنترل مصارف، توجه به انضباط مالی و همراهی حداکثری با طرح‌های کلان کشور تأکید کرد.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 650608