hgv
22 مرداد 1401 - 09:13

تحول در کیفیت آب شرب مردم خوزستان

با افتتاح کامل طرح غدیر در سال اول دولت سیزدهم، کیفیت آب شرب مردم خوزستان به یکی از بهترین منابع آبی متصل شده و تحول قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت مسئله آب برای دولت سیزدهم، این موضوع در دستور کار ویژه وزارت نیرو قرار گرفت و کلان پروژه‌هایی از قبیل تغییر ساختار مدیریت منابع آب متناسب با شرایط اقلیمی، پروژه‌های جهاد آبرسانی، توجه به مسئله بازچرخانی آب و توسعه جهادی پروژه‌های نیمه تمام به خصوص در بخش آب شرب در مسیر یک تغییر ریل سیاست‌گذاری پیگیری شد. خبرنگار مهربر این اساس، یکی از مهم‌ترین مصادیق تغییر ریل سیاست‌گذاری دولت سیزدهم در حوزه مدیریت منابع آب در استان خوزستان اتفاق افتاده است. استانی که غرب آن با مسئله خشکسالی حوضه آبریز کرخه دست و پنجه نرم می‌کند اما فعالیت‌های دولت سبب شده تا آسیب ناشی از این پدیده به خصوص در بخش تأمین آب شرب به حداقل برسد. روایتی از تسریع افتتاح کامل طرح غدیر روایتی از تسریع افتتاح کامل طرح غدیرروایتی از تسریع افتتاح کامل طرح غدیرابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهور در سفر استانی به استان خوزستان به مسئله طرح غدیر ورود کرد و از مسئولان این پروژه خواست تا این طرح به سرعت به افتتاح برسد. در همان جلسه با حضور رئیس جمهور، سازه سنگین غیراجرایی طراحی شده در آبگیر در ابتکاری به بعد از سد منتقل شد تا این بار مقدمات افتتاح طرح غدیر با منبع‌گیری از ۳ رودخانه کارون، کرخه و دز در دسترس قرار گیرد. غیراجراییمنبع‌گیریپس از سفر رئیس جمهور، فعالیت ساخت این پروژه شامل ۳ ایستگاه پمپاژ اصلی به نام‌های w2، ام‌الدبس و ایستگاه شهید چمران به اضافه تکمیل خطوط انتقال شروع شد و حالا با گذشت کمتر از یکسال از سفر رئیس‌جمهور، شمارش معکوس برای افتتاح این طرح و تحقق وعده آیت‌الله رئیسی به مردم خوزستان مهیا شده است. ام‌الدبسکیفیت آب شرب مردم خوزستان متحول می‌شود کیفیت آب شرب مردم خوزستان متحول می‌شودکیفیت آب شرب مردم خوزستان متحول می‌شودنکته قابل توجه در طرح غدیر مسئله تغییر محسوس کیفیت آب خوزستانی‌ها است. بر اساس موارد عنوان شده از ثمربخشی پروژه غدیر، این طرح علاوه بر ارتقای کمیت آب نیمی از مردم خوزستان، تغییر ساختاری در کیفیت آب ایجاد می‌کند. در همین راستا با توجه به اینکه منبع تأمین آب در طرح میان مدت غدیر از رودخانه دز انجام می‌شود، مردم خوزستان صاحب یکی از بهترین آب‌های شرب خواهند شد. بر اساس آمار طرح غدیر سالانه کمتر از ۳ درصد از آورد آبی رودخانه دز را برای تأمین آب شرب مردم خوزستان مورد استفاده قرار خواهد داد. در همین راستا به استناد بررسی محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، براساس نمودار شولر تمامی متغیرهای مورد بررسی آب دز در وضعیت خوب ارزیابی شدند و این محققان از آب سد دز به عنوان یکی از بهترین منابع آب شرب در دنیا نام بردند. براساسشولربه گزارش مهر، با توجه به اینکه دریاچه سد دز در یک ساختگاه کارستی قرار گرفته و همچنین در بالا دست هیچ منبع آلوده کننده‌ای ندارد، لذا در مردم خوزستان پس از پایان پروژه غدیر صاحب یکی از باکیفیت‌ترین آب شرب دنیا خواهد شد. ساختگاهدر این راستا با توجه به برنامه زمان‌بندی اعلام شده هم اکنون شمارش معکوس برای افتتاح این پروژه آغاز شده و احتمالاً کمتر از چندر روز آتی شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود. چندر
منبع: مهر
شناسه خبر: 574597